Disfuntzio sexualak Hartzen dira nahi sexualen eragozpenera edo erantzun sexualaren zikloaren aldaketa psikofisiologikoen, banatzen denaren, disfuntzio […]
G Parafilia-ak: badira arrazoiei dagokienez banako baten, ez arrazoizko animalien, sufrimenduaren edo beste pertsona baten edo […]
Z Predisponentes-a faktoreak: heziketa errepresiogilea; familiaren erlazio txarrak; informazio sexual desegokia; lehen esperientzia sexualak traumatikoak izan […]
Zergatik agertzen dira? Predisponentes-a faktoreak: heziketa errepresiogilea; familiaren erlazio txarrak; informazio sexual desegokia; lehen esperientzia sexualak […]